infórmate > Dano cerebral e ictus > O Tratamento das persoas con Dano Cerebral

O Tratamento das persoas con Dano Cerebral

O tratamento dos pacientes con Dano Cerebral Adquirido (DCA) e outras lesións neurolóxicas debe ser temprano, individualizado, intensivo e interdisciplinar.

  • Temprano: É importante comezar o tratamento de xeito precoz, é dicir, en canto o paciente se atope estable clínicamente.
  • Individualizado: En cada paciente prodúcese unha única combinación de síntomas e alteracións que deben ser tratadas de xeito individualizado por profesionais expertos en neurorehabilitación.
  • Intensivo: Resulta esencial axustar a intensidade do tratameento ás capacidades e necesidades do paciente con dano cerebral en cada unha das fases da rehabilitación.
  • Interdisciplinar: Non existe ningún perfil profesional que de xeito aillado poda abarcar as múltiples necesidades de rehabilitación dun paciente con Dano Cerebral Adquirido.

 

MÁIS INFORMACIÓN SOBRE DANO CEREBRAL EN

Causas do dano cerebral   O dano cerebral en cifras en España e Galicia

As secuelas e problemas derivados do dano cerebral   O ictus

      Mostra este informe sen cabeceiras para imprimilo Imprimir
Os servizos de ALENTO

Servicio residencial para personas con daño cerebral en ALENTO

ALENTO. Servicio de centro de día terapéutico para personas con daño cerebral en Vigo

ALENTO. Escuela de formación sobre daño cerebral en Vigo

 

  • RUA DA PEDRA SEIXA S/N     36212     VIGO     PONTEVEDRA     986 229 069     info@alento.org