colabora > Ser voluntario/a > ¿por qué ser voluntario?

¿por qué ser voluntario?

Cremos firmemente no dereito que ten toda persoa a ser voluntaria, por iso un dos sinais de identidade de ALENTO é a icororación de voluntarios e voluntarias no traballo que realizamos con persoas con Dano Cerebral. ALENTO naceu grazas ao traballo dun grupo de voluntarios implicados coas persoas con Dano Cerebral Adquirido.

Grazas á participación dos voluntarios e voluntarias nas actividades da Asociación conseguimos difundir os valores de ALENTO, sensibilizar á sociedade sobre o Dano Cerebral Adquirido, potenciar os programas nos que participan as persoas voluntarias co seu traballo e aportación persoal.

A labor do voluntario desenvólvese nas diferentes áreas de traballo do Centro de Día, centrándose sobre todo nas actividades de ocio e tempo libre e nos obradoiros da Asociación. Unha das premisas será sempre que a persoa que quere colaborar como voluntario ou voluntaria se incorpore a aquela actividade do centro que resulte máis motivadora para ela, co fin de que poida aportar o máximo posible,

Independentemente da actividade na que desenvolva a súa acción voluntaria, o voluntario ou voluntaria debe de:

  • Ser maior de 18 anos
  • Ter empatía e motivación
  • Adquirir un compromiso coas persoas.
  • Mostrar confidencialidade e discreción
  • Capacidade de fomentar autonomía e inclusión.

ALENTO facilita a acción voluntaria dos propios afectados en entidades e organizacións próximas.

      Mostra este informe sen cabeceiras para imprimilo Imprimir
Materiais relacionados
Documentos

Imaxes
  • 1 de 2

Os servizos de ALENTO

Servicio residencial para personas con daño cerebral en ALENTO

ALENTO. Servicio de centro de día terapéutico para personas con daño cerebral en Vigo

ALENTO. Escuela de formación sobre daño cerebral en Vigo

 

  • RUA DA PEDRA SEIXA S/N     36212     VIGO     PONTEVEDRA     986 229 069     info@alento.org