quen somos > Órganos de Goberno

Órganos de Goberno

A Asociación ALENTO é unha Asociación sen ánimo de lucro, formada por persoas con dano cerebral e as súas familias. Os Órganos de Goberno da entidade están formados polos seguintes órganos participativos:

ASEMBLEA XERAL DE SOCIOS E SOCIAS

É o órgano de expresión da vontade da Asociación ALENTO, está integrada por todos os socios e socias e toma os seus acordos polo principio maioritario ou de democracia interna. Reúnese como mínimo unha vez ao ano. Entre as súas funcións está a de nomear á Xunta Directiva.

XUNTA DIRECTIVA

A Xunta Directiva da Asociación ALENTO é elixida pola Asemblea de socios e socias, está formada polos socios e socias numerarios e é renovada ao 50% cada dous anos. O desempeño dos cargos non recibe ningún tipo de remuneración.    

Os actuais membros da Xunta Directiva da Asociación ALENTO, elexidos na Asemblea Xeral Extraordinaria celebrada o 28 de maio de 2021

Presidenta de la Asociación ALENTO de Daño Cerebral de Vigo. Gracinda Pampillón

PRESIDENTA:

Dona GRACINDA PAMPILLÓN CAMPOS

Presidenta fundadora de Alento ocupa o cargo dende o 24 de maio de 2000.

 

 

 

Vicepresidenta de Asociación ALENTO de Daño Cerebral de Vigo. Andere Uribarri

VICEPRESIDENTA

Dona ANDERE URIBARRI SALCEDO

Ocupa o cargo dende o 25 de maio de 2013.

 

 

 

Secretaria Asociación ALENTO de Daño Cerebral de Vigo. María Luisa Barreiro

SECRETARIA

Dona Mª LUISA BARRERIO TEIJEIRO

Ocupa o cargo dende o 25 de xuño de 2011.

 

 

 

Tesorero Asociación ALENTO de Daño Cerebral de Vigo. Fidel Castro

TESOUREIRO

Don FIDEL CASTRO RODRIGUEZ

Ocupa o cargo dende o 25 de xuño de 2011.

 

 

 

Vocal Asociación ALENTO de Daño Cerebral de Vigo. Jesús Vilchez

VOGAL

Don JESÚS VILCHEZ PATIÑO

Ocupa o cargo dende o 3 de xuño de 2017.

 

 

 

Vocal Asociación ALENTO de Daño Cerebral de Vigo. Mario GonzálezVOGAL

Don MARIO GONZÁLEZ GRANJA

Ocupa o cargo dende o 3 de xuño de 2017.

 

 

 

Vocal Asociación ALENTO de Daño Cerebral de Vigo. Pablo ÁlvarezVOGAL

Don Pablo Álvarez

Ocupa o cargo dende o 28 de maio de 2021

 

 

 

      Mostra este informe sen cabeceiras para imprimilo Imprimir
Materiais relacionados
Imaxes
  • 1 de 7

Os servizos de ALENTO

Servicio residencial para personas con daño cerebral en ALENTO

ALENTO. Servicio de centro de día terapéutico para personas con daño cerebral en Vigo

ALENTO. Escuela de formación sobre daño cerebral en Vigo

 

  • RUA DA PEDRA SEIXA S/N     36212     VIGO     PONTEVEDRA     986 229 069     info@alento.org