colabora > Ser voluntario/a > Quero facerme voluntario/a agora

Quero facerme voluntario/a agora

Por favor, enche o formulario. En negrita marcamos os campos obrigatorios.

Paso 0. Acceso a usuarios/as rexistrados/as (Só se xa eres usuario ou usuaria rexistrado)

Se anteriormente tes colaborado con nós a través da WEB, por favor identifí­cate para non ter que cumprimentar o formulario completo (verifica, non obstante, se os teus datos son correctos)

Paso 1. Área na que colaborar

Paso 2. Datos persoais 


 

(necesitamos este dato para confirmar que tes capacidade para facerte voluntario/a)

(necesitamos ambos datos para que, se noutra ocasión quixeras colaborar desta forma ou doutra, non teñas que volver a cumprimentar todo o formulario)

 

(podes achegar un documento no que nos expliques a túa formación así como a túa experiencia profesional, vital e/ou no ámbito do voluntariado)


Paso 3. Transparencia informativa por correo-e

  • Quero manterme informado/a do traballo que realizades a través da recepción de:

Paso 4. Código de seguridadeImagen CAPTCHA Recarga Imagen  
 

 

Facerte voluntario/a
  • Chamando ao 000 000 000
.
Os servizos de ALENTO

Servicio residencial para personas con daño cerebral en ALENTO

ALENTO. Servicio de centro de día terapéutico para personas con daño cerebral en Vigo

ALENTO. Escuela de formación sobre daño cerebral en Vigo

 

  • RUA DA PEDRA SEIXA S/N     36212     VIGO     PONTEVEDRA     986 229 069     info@alento.org