transparencia > Contas anuais

Contas anuais

Dende a Asociación ALENTO apostamos por ser unha organización cada día máis eficaz, eficiente, ben xestionada, orientada a resultados, transparente e comprometida con rendir contas á sociedade. Aspectos claves para manter a confianza e a credibilidade en ALENTO.

As nosas contas foron presentadas e aprobadas polos socios e socias de ALENTO na Asemblea Anual celebrada o 28 de maio de 2021. Cumprindo cos requisitos legais establecidos están presentadas no Rexistro Mercantil de Pontevedra.

Ademáis por primeira vez, afondando no compromiso de transparencia da entidade, as contas de 2020 de ALENTO foron auditadas por un auditor externo. Podes consultar o Informe de Auditoría de contas AQUÍ.

 

RESUMEN CONTAS ANUAIS 2020

No seguinte gráfico recollemos os principais datos económicos da Asociación ALENTO no ano 2020. Os ingresos de ALENTO no ano 2020 foron de 1.351.836,42€ (fronte aos 1.160.881,96€ de 2019) e os gastos de 1.318.097,43€ (fronte aos  1.214.255,58€ de 2020), obtendo un resultado positivo de 33.738,99€ (En 2018 o resultado foi positivo de -53.373,62€)

 

Balance ingresos y gastos 2020 Asociación ALENTO de Daño Cerebral de Vigo

 

A continuación explicamos, de xeito gráfico, a orixe do financiamento da Asociación ALENTO no ano 2020. O 49% dos ingresos de ALENTO no ano 2020 proveñen dos Contratos de prestación de servizos que temos asinados coa Consellería de Política Social da Xunta de Galicia; O 28% provén das aportacións dos usuarios; un 22% de suvencións públicas e privadas e un 1% de financiamento propio.
 
 
 
Origen de los ingresos 2020. Asociación ALENTO
 
 
Por último, no seguinte gráfico, indicamos o destino das principais partidas de gasto da Asociación ALENTO no ano 2020. O 77% dos gastos destináronse a persoal; o 15% a actividades e o 8% a suministros.
 
 
Destino de los gastos 2020. Asociación ALENTO
                                                                     
 
      Mostra este informe sen cabeceiras para imprimilo Imprimir
Materiais relacionados
Documentos

Imaxes
  • 1 de 15

Os servizos de ALENTO

Servicio residencial para personas con daño cerebral en ALENTO

ALENTO. Servicio de centro de día terapéutico para personas con daño cerebral en Vigo

ALENTO. Escuela de formación sobre daño cerebral en Vigo

 

  • RUA DA PEDRA SEIXA S/N     36212     VIGO     PONTEVEDRA     986 229 069     info@alento.org